Producenci
Promocje
Sukienka dzianinowa kokardy
Sukienka dzianinowa kokardy
65,00 zł 35,00 zł
Komplet Dinozaury
Komplet Dinozaury
80,00 zł 39,90 zł
Komplet dziewczęcy Kwiaty
Komplet dziewczęcy Kwiaty
52,50 zł 39,00 zł
Różowe body z tiulową spódniczką
Różowe body z tiulową spódniczką
49,00 zł 25,90 zł
Body Szelki Granatowe
Body Szelki Granatowe
32,00 zł 19,00 zł
Komplet Miś szary
Komplet Miś szary
49,00 zł 28,00 zł
Smoking
Smoking
35,00 zł 28,00 zł
Komplet 3-częściowy Dinozaury
Komplet 3-częściowy Dinozaury
60,00 zł 48,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklepkosikosi.pl

 

I. Definicje.

 

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.sklepkosikosi.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. „Sprzedawca” – Sklep internetowy KosiKosi jest własnością F.H.U. Piotr Pokorski z siedzibą w 95-200 Pabianice, ul. Polna 76, NIP 7311981481, REGON 365874621,  e-mail info@sklepkosikosi.pl
 2. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.sklepkosikosi.pl oraz jej podstronach,
 3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi
  w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego 

 

II. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

 

§ 3

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności

 

§ 4

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta.
 2. Procedura rejestracji i założenia Konta w Sklepie została opisana w postanowieniach części IV. Regulaminu.

 

 

§ 5

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

 

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny
  i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. 

 

 

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

 

§ 7

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 8

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania
  do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 2. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
  W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta lub wraz ze złożeniem zamówienia będzie chciał założyć Konto, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Zamawiam” a następnie wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w paragrafie poniżej. Po dokonaniu wyboru zostanie wskazana pod koszykiem informacja
  o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt, wówczas automatycznie zaktualizowana zostanie także kwota do zapłaty, uwzględniając wszystkie opisane w tym punkcie opłaty. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”. W kolejnym formularzu można zmienić dane zamawiającego, adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Koncie) oraz dodać ewentualne uwagi. 
 4. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.
 5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa
  w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 9

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy, szybki przelew internetowy obsługiwany przez zewnętrzne kanały płatności, pobranie. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty, paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 3. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów oraz ich kosztach są dostępne w zakładkach „Formy płatności" oraz  „Czas i koszty dostawy".

  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

           W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający                       dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

        Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 10

 1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi

 

§ 11

 1. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
  1.  po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub przesłania potwierdzenia przelewu,
  2. przy płatności szybkim przelewem internetowym - po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,
  3. w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.

         W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od            dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 

IV. Zasady założenia i prowadzenia Konta w Sklepie.

 

§ 12

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

§ 13

 1. Osoba chcąca założyć Konto w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja” znajdującą się
  w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, w celu wyświetlenia formularza rejestracyjnego. Następnie należy uzupełnić formularz  podając w nim dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, · a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP i nazwę firmy, adres e-mail, login, hasło do Konta oraz, dodatkowo, numery telefonów. Podany login oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 1. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.
 2. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 4. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz Polityka.

 

§ 14

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia, gdy nastąpiło zdarzenie opisane w § 15 ust. 4 Regulaminu.
 2. Postanowienia § 21 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 15

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak, aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 16

Po zalogowaniu się do Konta Klient ma możliwość:

  1. śledzenia statusu zamówienia,
  2. pobrania potwierdzenia sprzedaży zamówionych towarów.
  3. aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta
  4. dodawania towarów do listy obserwowanych towarów i modyfikowania listy obserwowanych towarów.

 

§ 17

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 18

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres: F.H.U. Piotr Pokorski ul. Polna 76, 95-200 Pabianice, e-mailem na adres info@sklepkosikosi.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

 

§ 19

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta (usunąć Konto) w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, · z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenia Konta przez Sprzedawcę na podstawie ust. 1 powyżej, Klient nie może ponownie założyć Konta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

 

VI. Zwroty i reklamacje.

 

§ 20

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: F.H.U. Piotr Pokorski ul. Polna 76, 95-200 Pabianice, e-mailem na adres info@sklepkosikosi.pl
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są:
  1. rzeczy zniszczone, zabrudzone
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane
  od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Klienta.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania,w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 22

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: F.H.U. Piotr Pokorski, ul. Polna 76, 95-200 Pabianice,
  lub mailowo na następujący adres e-mail: info@sklepkosikosi.pl lub telefonicznie, bądź w innej formie.
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające
  je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) nasi klienci mają możliwość korzystania z platformy do rozstrzygania sporów pomiędzy kupującym a sprzedającym. Wszelkie informacje i odpowiednie formularze znajdują się na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

§ 23

Regulamin jest dostępny na stronie www.sklepkosikosi.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl